• przeprowadzanie wszechstronnego i wnikliwego audytu prawnego podmiotu gospodarczego poprzedzającego podjęcie przez inwestora ostatecznej decyzji biznesowej;
  • pomoc przy wyborze optymalnej struktury prawnej transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej;
  • przygotowanie właściwych projektów umów dotyczących transakcji oraz efektywne uczestnictwo w ich negocjacji;
  • doradztwo w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami;