• prowadzenie spraw o rozwód i separację;
  • prowadzenie spraw, których przedmiotem jest zapewnienie niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych przez jednego z rodziców za granicą;
  • prowadzenie spraw o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;
  • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie albo przywrócenie władzy rodzicielskiej;
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi;
  • pomoc w postępowaniu o uznanie wyroków sądów zagranicznych;