• opiniowanie aktów wydawanych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
  • opiniowanie oraz przygotowanie umów zawieranych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
  • reprezentacja organów oraz jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji;
  • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego;