• opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane, nadzór na przebiegiem inwestycji i jej rozliczeniem, reprezentacja w sporach sądowych z udziałem inwestorów, wykonawców i podwykonawców;
  • ustanawianie i usuwanie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie itp.);
  • analiza możliwości prawnych realizacji inwestycji, reprezentacja przez organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie;