• doradztwo w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
  • reprezentowanie pracownika w sporach z aktualnym lub byłym pracodawcą;
  • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy;