• doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci;
  • reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
  • pomoc w dochodzeniu roszczeń o zachowek;