• prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego;
  • doradztwo przy wyborze ustroju majątkowego;
  • przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich;
  • prowadzenie spraw alimentacyjnych obejmujących przyznanie, obniżenie, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;