• doradztwo w zakresie strategicznego planowania sukcesji pokoleniowej majątku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa;
  • doradztwo w zakresie planowania form zarządzania przedsiębiorstwem w związku z sukcesją majątku oraz opracowywanie strategii zarządzania przedsiębiorstwem na wypadek śmierci;
  • przygotowywanie testamentu w oparciu o analizę relacji majątkowych i rodzinnych z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej;