• opracowywanie wzorów umów wykorzystywanych w obrocie handlowym,
    z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności (umowy dystrybucyjne, sprzedaży, agencyjne, etc.)
  • opracowywanie koncepcji i optymalnych mechanizmów prawnych zabezpieczających transakcje w obrocie handlowym (poręczenie cywilne, zastaw zwykły, rejestrowy, rachunek escrow, depozyty etc.),
  • opiniowanie umów, w tym w szczególności pod kątem ryzyk prawnych,
  • uczestnictwo w negocjacji kontraktów handlowych;