• optymalizacja form zatrudnienia pracowników, stosownie do sytuacji rynkowej pracodawcy,  
  • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • przygotowywanie umów o świadczenie usług, w tym w szczególności o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakty menedżerskie),
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • doradztwo związane z rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami,
  • reprezentowanie przed sądami pracy w sporach z udziałem pracowników;